Ducijev nastup na TV Most, Maj 2007.

D

Duci je ovom prilikom, na TV Mostu,  jasno izložio sliku moguće bolje budućnosti za čoveka i da je danas glavni čovekov problem u egzistencijalnoj ravni, te da je zbog toga glavna stvar uništiti kapitalizam koji u krajnjoj instanci ima planetarno-ekocidni karakter, dakle uništava sve:prirodu, reke… i samim tim čoveka, koga samo instrumentalizuje u svom završnom destruktivnom sveuništavajućem pohodu radi vladajućeg “božanstva” novca i profita, stvarajući od čoveka,putem industrije zabave i masovne kulture, idiotizovanu pokretnu nakazu,ekonomsku životinju, duhovnog roba, koji će poslušno i nemoćno u gubitničkom maniru čoveka “osuđenog na propast”, prihvatiti nemoćno postojeće stanje stvari i nakaradnih nemoralnih vredenosti,te da kao takav, a za svoje nezadovoljstvo, neće tražiti rešenja kako da postane slobodan čovek, stvaralačko i misleće biće koje će postavljati prava i jedina pitanja za svoj spas i život u slobodnom i humanom društvu, već će tražiti utehu i kompenzaciju u industriji zabave, za svoj sve krvaviji i sve teži život “dobrovoljnog gubitnika”.

Na glavnim elektronskim medjima nema ni jedne ozbiljnije i temeljnije diskusije o problemima čoveka, zato i postoje sve te televizije u kojima je 99% emisija zabavnog karaktera,kojima je glavni cilj da zaglupe i idiotizuju čoveka, a s’druge strane život na planeti u svim državama polako nestaje,priroda se nemilice zagađuje, čovek stalno ratuje, i sa sobom, i sa drugima, svuda… on nestaje, mutira… tako da je glavna poenta svih tih televizija ta, da u momemtu kada čovek oseti nezadovoljstvo sve gorim i gorim životom,ne uključi um da razluči šta je šta i da tako pokuša da nađe rešenje za svoje probleme,već da po “munjevitoj” robotizovanoj refleksnoj navici, pritisne taster na daljinski, i tako uđe u virtuelni svet raznih televizija gde će samo naći utehu i kompenzaciju za svoj već unapred prihvaćen život gubitnika.

To je tako, jer je to postala strahovita zavisnost na nivou narkomana: “TV narkomanija”.

Ova slika bolje budoćnosti koju nam izlaže Duci posebno je izraženija, jer je u ovoj TV diskusiji imao svog oponenta sa svojim desničarsko-konzervativnim pogledom na svet, što u stvari i pospešuje da se lakše vidi Ducijev projekat bolje budućnosti koju on nudi.

U ovakvim kriznim situacijama, kao što je danas, i kod nas i svuda u svetu, ovakve emisije bi potpuno otvorile uspavane oči čoveka da konačno progleda, a kada bi se poput reklama prikazivale non-stop, za buđene ne bi bilo potrebno više od mesec dana.

P.S.
Moj drug koji je snimao ovu emisiju imao je nešto slabiji signal sa TV Mosta, ali je slika potpuno zadovoljavajuća.

Link ka video klipu na http://www.youtube.com
Video prilog možete skinuti prateći ovo uputstvo.

O autoru

ducisimonovic

Komentari

Noviji tekstovi

Poslednji Komentari

Arhiva

Kategorije

Meta Linkovi

Pratite Ducijev rad i na fejsbuku