ArhivaFebruary 2024

Ко је прави хришћанин – Берђајев или Толстој?

К

Николај Берђајев : „Будући да нема садржаја, демократија нема ни критеријум за одређивање истинитог и лажног за оно зашта се народна воља изјашњава. Она не зна истину и зато препушта већини да одреди што ће бити истина.“ Управо се у томе, према Берђајеву, скрива и тајна толеранције која јој је својствена : »Она (демократија) је толерантна, јер је индиферентна, јер је изгубила веру у истину, и нема снаге изабрати истину.« У неспособности да се определи за истину и да је исповеда огледа се такође њен скептицизам и релативизам : »Демократија је скептична, она се јавља у скептичном веку, веку безверја, кад су народи изгубили критеријуме истине и кад су немоћни да исповедају било какву апсолутну истину. Демократија је крајњи релативизам, порицање свега апсолутног.« (……)“Проблем патње и зла није само социјални проблем, премда има и свој социјални аспект. Проблем патње и зла јесте духовни проблем, проблем духовног живота. Човек неће бити сретнији када његов живот буде боље уређен, његове патње ће бити деликатније и изоштреније. Срећа се не може организовати. Све док буде постојао овај свет блаженство је немогуће.“ (Николај Берђајев, „Дух и реалност“)

 Берђајев лишава људе памети и права на сопствени став, а онда им нуди своје списе у којима доминира аналитички ум и појмови који су производ модерног начина мишљења. Да Берђајев стварно верује у „свемогућег и свепристуног бога“ он се не би путем својих списа обраћао „безумним“ људима, већ би се путем молитви обраћао богу. Исто тако, шта ће људима списи Берђајева уколико имају пред собом Библију која је „реч божја“?

Зашто демократија не може да се заснива на грађанима који се опредељују полазећи од својих политичких убеђења? За Берђајева „руска душа“ представља симбол човека који није постао еманциповани грађанин, већ који има кметски менталитет који подразумева покорност цркви и монархији која има апсолутистички карактер. То је човек који се не бори за своја људска, грађанска и радничка права, већ слуга владајућег поретка који се ослања на милосрђе богаташке „елите“. „Руски душа“ је симбол ропског менталитета. Истовремено, „патриотизам“ за који се залаже Берђајев представља идеолошку маску са којом се прикрива класна природа друштва и беспоштедна експлоатација радних слојева. „Љубав према земљи“ је пропагандна флоскула која подразумева беспоговорну покорност владајућем монархистичком поретку.

Берђајева теорија има политичку природу. Религија је параван иза којег се крију његови политички ставови. Берђајеви списи указују на то да клерикализам није духовна доктрина, већ par excellence политичка теорија. Берђајев у хришћанству не види идеју истинског која је вредносни путоказ људима, већ политичку идеју са којом треба очувати владајући поредак. Берђајев претвара хришћанство у тоталитарну политичку доктрину која има господарски и тлачитељски карактер. Религија није ствар личног определења људи као еманципованих грађана, већ робовласничка идеологија. Клерикализам укида непосредни однос између бога и човека и претвара бога у средство владајуће олигархије за обоготворење владајућег поретка. Цркве су отеле бога људима и од њега направиле средство за пљачкање људи и за очување класног поретка. Цркве не живе од молитви и „божје милости“, већ од рада људи које свештеници своде на „грешнике“ и „овце“.

Берђајев се обрачунава са грађанским друштвом у коме постоји атеизам и политички плурализам. Његова теорија подразумева неприкосновену владавину једне религије – у свету у коме постоји више религиозних заједница. Берђајев укида религиозну толеранцију која је могућа једино уколико се свакоме грађанину призна право на слободу вероисповести. То значи да су грађани полазиште у духовном и политичком конституисању друштва, а не црква. Његова идеја истинског подразумева религиозно и тиме политичко једноумље. Клерикални апсолутизам заснива се на политичком апсолутизму који се појављује у виду апсолутистичке монархије. Монарх представља бога на Земљи.

Хришћанско небо само је привидно метафизички феномен. Оно је, заправо, метафизичка пројекција владајућег класног поретка који подразумева да су радни људи робови аристократије и капиталиста. „Окретање богу“ подразумева одбацивање еманципаторског наслеђа и еманципаторских потенцијала грађанског друштва и слободарског наслеђа националних култура. Берђајева не занима земаљска егзистенција човека. Земаљски живот је „лажан“ и „пролазан“. „Истински живот“ је на небу и он је „вечан“. Берђајев лишава земаљски свет хуманистичких потенцијала и супротставља му илузорни небески свет који је производ религиозне маште. Срећа није могућа на Земљи већ на небу. Берђајев је свестан да уколико је човек срећан на Земљи илузија о небеском свету постаје бесмислена. Цркве губе разлог постојања.

У току свог историјског бивствовања људи су измислили бројне „богове“. Хришћански бог само је један од њих. Оно што је најважније, сама представа „бога“ је историјски условљена. Бог у кога данас верују хришћани битно се разликује од бога у кога су веровали  хришћани у антици и средњем веку. Под утицајем друштвених промена у савременом свету дошло је до тога, да хришћански свештеници више не проповедају да је бог „отац“, већ „бесполно биће“.

Да ли је Библија као „света књига“ извориште истинског? Пре свега, Библија није једина “света књига“. Ту је и Куран, Талмуд као и друге „свете књиге“. Која је од њих аутентична „божја реч“? Исто тако, у свету постоје на хиљаде верзија Библије. Којој Библији човек треба да верује? Када је Мартин Лутер превео Стари завет са хебрејског на немачки (1532.) направио је преко 200 „исправки“. Шта је са оригиналном (арамејском, грчком, хебрејском…) верзијом библијских текстова? Када се има у виду да се у сваком преводу промени смисао бар десетог дела оригиналног материјала јасно је да постојеће Библије нису аутентично извориште „божје мисли“, већ њено кривотворење.

Каква је разлика између ментално болесног човека и религиозног фанатика? Да ли је нормалан човек који „осећа“ да га „прогања ђаво“? Да ли је нормалан човек који „осећа“ да му је кућа „пуна духова“? Да ли је нормалан човек који „разговара са душама умрлих“? Да ли је нормалан човек који верује да „мртви могу да оживе“? Молитва постаје својеврсна (ауто)хипнотичка сеанса – довођење човека у стање религиозног транса када му се привиђају одређене појаве. Ради се о илузијама које су производ религиозне маште која се заснива на страху од смрти и нестанка. До истинског се не може доћи путем молитве која лишава човека разума и доводи до религиозног транса у коме човек долази у „контакт“ са „нематеријалним појавама“ и „вишим силама“. Без разума нема истинског.

Клерикална хипокризија заснива се на томе да се цркве боре за поредак који се заснива на апсолутизованој приватној својини која од људи ствара грамзиве сподобе и смртне непријатеље – и истовремено проповеда „заједништво“ које се заснива на вери у бога. Изворно хришћанство заснива на колективној својини над средствима за производњу и друштву као заједници равноправних људи у којој нема експлатације човека од стране човека и где људи живе од свога рада.  У манастирима, у којима нема приватне својине и које су радне заједнице које се заснивају на комунистичком принципу „свако према могућностима – свакоме према потребама“, људи могу да буду блиски изворном Христовом учењу. Манастири су најближи изворним хришћанским заједницама, с тим што су приморани да постоје у оквирима цркава и да буду подређени црквеној олигархији.

Велики руски писац Лав Толстој био је један од оних који су се одлучно супротставили цркви као институцији која је отела људима бога. Толстој : “Ја сам се уверио да је учење цркве теоријски лукава и штетна лаж, а практично је скуп најгрубљег празноверја и враџбина које потпуно прикривају сав смисао хришћанског учења. И ја сам се стварно одрекао цркве, престао сам да испуњавам њене обреде и у завештању сам написао својим рођацима да не пусте ка мени црквене слуге када будем умирао и да моје мртво тело склоне што брже, без икаквих заклињања и молитви над њим, као што се склања свака одвратна и непотребна ствар да не би сметала живима.” (…….) “Верујем да постоји само једно средство за тријумф љубави: молитва – не заједничка молитва у храмовима коју је Исус Христ директно забранио (Јеванђеље по Матеју, 6:5-13), већ молитва за коју је Христ дао образац – усамљена, која се састоји у успостављању и јачању свога сазнања о смислу свог живота и његовој зависности само од божје воље.” (Москва, 4. април 1901.)

Историја хришћанства указује на то да је Толстој био у праву : хришћанске цркве су највећи непријатељи изворног хришћанства. Слично је тврдио и Васа Пелагић, један од највећих српских просветитеља : „Цркве су дућани у којима попови продају лажи о Богу“.

 

Space Odyssey of humanity – introduction

S

The work before the reader is an attempt to shape the self-awareness of modern man as a cosmic being endeavoring to create a humane world and thus a humane cosmos. The only genuine happening in the universe is the happening of man. Man, being a creative and historical being, represents a cosmic novum, and as such, a unique and unrepeatable cosmic being. With the emergence of human society, a new cosmic quality arose: the humane world. Love, freedom, creativity, faith, beauty, imagination… emerged in the universe. The conquest of space is only seemingly a technical process. Man’s growing as a human being is the true way in which man “conquers” the universe. Earth is a cosmic beacon radiating with libertarian and life-creating light. The creation of a humane world and, consequently, the creation of a humane universe, is the highest expression of human freedom and it gives true meaning to man’s cosmic existence.

The self-awareness of man as an emancipated cosmic being should be based on the truth that each man is a self-sovereign individual and, as such, a unique and unrepeatable cosmic  being. Since man is a social being, he can exist as a cosmic being only as an organic part of humanity. A man without humanity is a futile being. Just as there can be no humanity without people, there can be no people without humanity. Humans are cosmic brothers.

Gods and cosmic forces are not the ones who created man. Theories based on religious mysticism and mechanistic materialism negate man as a unique and unrepeatable cosmic being. What constitutes the uniqueness and unrepeatability of man at a cosmic scale is that man is a historical being. Man is not what he is, but rather what, as a libertarian and creative being, he can be. The ability of man to grow as a human being is his most crucial cosmic quality. Historicity is the characteristic of human civilization that makes it specific and unique at a cosmic scale. In its historical development, human society has undergone qualitative leaps. Just as man is not what he is but what he can be, so human society is not what it is but what it can be. The essence of the “fourth dimension” lies in the fact that humanity is capable of creating a new world. This is the source of true progress.

The time in which humanity lives out its existence has a historical nature. This is what constitutes its specific quality. It is a life-creating time, not only in an existential sense but also in an essential sense. The quality of man as a unique cosmic being lies in the fact that he is not only capable of actualizing the life-creating potentials of matter and cosmic processes, but also of actualizing the life-creating potentials of the world in which he lives. Creating new life by creating a new world, which signifies the historical nature of man as a life-creating being and thus the historicity of life-creativeness, makes man a unique cosmic being. The essence of immortality is not in the “revival of the dead” but in the actualizing of the life-creating potentials of humanity and nature. The essence of immortality is life-creativeness.

The quality of historical time is measured by the world’s becoming a humane world, which means man’s growing as a human being. A good illustration is the child. The quality of the time of a child’s life is measured by its becoming a man – whether it has developed those abilities that make it human: whether it can move, speak and sing, think and form its own judgments; whether it is a self-aware creative individual; whether it experiences other people as human beings; whether it is capable of taking responsibility for its actions and its life…

Humanity needs to once again return to the historical path, which means that man must once again become a self-aware and emancipated historical being. This should be the basis for our relationship towards the past, as well as towards the emancipatory legacy of civil society. History did not unfold based on mechanistic or naturalistic determinism, but on the confrontation of possible alternatives for development. Man not only chooses between possible alternatives for development but also creates new alternatives. These are evident today in view of the new and fatal “alternative” created by capitalism: the destruction of life on Earth.

Capitalism is the greatest and most real threat to humanity. It has transformed the creative powers of man into destructive forces that can annihilate humanity in the blink of an eye. At the same time, in the hands of the ruling order, science and technology have become a means to instill fear of a “cosmic catastrophe,” concealing the growing existential danger created by capitalism as a totalitarian order of destruction. In this context, increasingly dramatic climate changes are emerging, foreshadowing the demise of life on Earth. The fundamental condition for the preservation of life on Earth is not the advancement of technology but the creation of a humane world. Essence has become the fundamental condition for existence. Humanity must dismantle capitalism, while the creative powers of man should become life-creating powers. Naturalization of nature and humanization of man as a natural being have become the most crucial existential challenges.

The relationship of man towards the cosmos is an indicator of his relationship towards himself and other people, as well as towards the world and the future. Humanism is the only true cosmic ideal and should, as such, be the foundation of man’s relationship towards the universe. A humane relationship towards other people and the Earth is a fundamental prerequisite for establishing a humane relationship towards the universe. Man’s relationship towards the universe should validate the truth that man is a humane being. In this context, man should strive to enrich nature as his living environment and cosmic habitat. Instead of serving the capitalist destruction of life, natural laws, in the form of technology, should serve man’s goal of humanizing the world and nature. By creating a humane world on Earth, man creates a humane cosmos.

The idea of the genuine is the foundation upon which the man’s growing as a human being is based, and on this basis, the world’s growing into a humane world. Wisdom grounded in the idea of the genuine and in the dialectical mind has become not only the fundamental libertarian but also the existential principle. This involves a critical relation towards mechanistic materialism and logical empiricism, cosmological esotericism, science fiction that makes no distinction between utopian and utopistic, cosmological romanticism with a mythological character, religious mysticism, and more. It is no longer about creating theories and, in this context, “great philosophies,” but about a thought that enables humanity to create a humane world and thus prevent the destruction of life on Earth.

The only genuine time is the time in which man loves and is loved. Everything else is an illusion. Love among people is the creator of true time and thereby the true history of humanity. If man ever loses the ability to love, which means if he ever loses the need for other people, he will cease to be human. Without the need for others, man will lose the need that characterizes all living beings — the need to live. Life will not only become meaningless but impossible. Only together with other people can man survive as man and prevent the destruction of life on Earth. Today, militant sociability has become the authentic sociability. It implies not only the fight to preserve life on Earth but also the fight to create a humane world.

Time and space are not a given. The most crucial quality of space and time lies in their liberating and life-creating potentials. The space where man lives has a historical nature, and thus a symbolic and visionary character. The universe by itself has a mechanical rather than a historical nature. There is no freedom in it; everything is based on mechanistic determinism. In the universe there is no future. The future is only possible as a product of the creative practice of humans who have acquired libertarian and historical self-awareness. The future is created by realizing the life-creating potentials of nature and society – through the life-creating practice of humans as creative and visionary beings.  This is what distinguishes historical from mechanical time. Capitalism destroys the very possibility of a humane future. The capitalist “future” boils down to transforming the Earth into a technically perfected concentration camp. This is the purpose of the “conquest of space.”

Man cannot reach his true cosmic essence as an abstract cosmic being but as a concrete earthly being. Earth is the cosmic habitat of man, providing him the opportunity to soar into the future. It is not a flight through time but a flight measured by historical criteria. Humanity is at the very beginning of its cosmic odyssey. The idea of eternity needs to be brought back from the cosmic expanse to Earth. The planet Earth is the only possible cosmic home for man. Earth has existed for five billion years in the same cosmic conditions it experiences today. Humanity has survived cosmic and earthly cataclysms when it had no means to counteract them. With the development of science and technology, humanity has gained new insights into the universe and an ability of having an active relationship with it, which can help ensure its survival. Ahead of humanity lie millions of years of life on Earth.

Man must be born anew. He needs to soar, like a contemporary Phoenix, from the ashes of capitalist nothingness into the future. Vision of the future should be based on life-creating optimism, meaning on the creative powers of man and his faith in fellow human beings. Creative power is something that cannot be taken away from man, but if devoid of humanity, it inevitably turns into destructive power. It is not the development of technology but the creation of a humane world that is the fundamental condition for preserving life on Earth. To liberate humanity from the ecocidal and genocidal capitalist barbarism and to create a world of free people living in unity with nature – that is a fateful task that lies before humanity.

Author: Ljubodrag Simonovic

Translated from Serbian by Igor Barjaktarevic

Translation supervisor Vanja Zakanji

 

 

Nikola Tesla – Master of the Universe or Slave to Capitalism

N

In order to understand the nature of Tesla’s inventions and the myth surrounding him, one must consider the social conditions in the United States at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, during which Tesla lived and worked. This was a time of intense industrialization and the development of the military industry as an expression of the efforts of the ruling capitalist and political circles to make the U.S. the dominant world power. Science and technology became crucial tools for imperialist expansion, and on their wings, the myth of the “omnipotence of science and technology” was created. Tesla’s scientific work was also based on this wave of capitalist expansion, which in turn attributed great significance to Tesla’s inventions that provided technical means for generating energy, the driving force behind industrial development. Tesla became the master of energy and, as such, a mythological figure. He was capable of creating lightning and thunder, causing earthquakes and dramatic changes in the ionosphere, inventing “death rays” etc… Tesla became a symbol of power through which the West could conquer the world. He followed the spirit of capitalist expansion, understanding that whoever controls energy rules the world.

Tesla believed that he could control cosmic forces and saw himself as a new Messiah who was to mediate between the earthly world and the universe. He rejected humanity’s struggle for freedom, which could create a humane world, and proclaimed science as the power that would change people and eliminate the gap between life and death. The source of Tesla’s creative inspiration was not a humanistic but rather a technical civilization. Tesla stated, “I work for the future, and my contemporaries will not understand me, but one day the scientific laws of nature whose secrets I have discovered will prevail, and in the blink of an eye everything will change. A new era of human wisdom will come, characterized by an understanding of time, the discovery of a source of infinite energy, and the shaping of matter according to the will of scientists.” Tesla abolishes the evolutionary development of life on Earth and man as its highest form. He reduces man to a material part of the cosmos directly subject to the influence of cosmic forces. At the same time, Tesla eliminates man as a self-aware, freedom-loving, creative, historical, and visionary being. The future of humanity, according to Tesla, is not achievable through the creative practices of people but as a result of the action of cosmic processes.

Just as religious fanatics create a mythological connection between man and God, scientific zealots create a mythological link between man and the universe. In both cases, man is deprived of historical being and creative self-awareness, reduced to a tool of “supernatural forces.” Would Tesla have become what he was if he had grown up in the jungle? What languages did Tesla speak and write in? Are these languages the product of a millennia-old cultural history of people, or were they a cosmic given? It is language itself that conditions the ability of thinking and acquiring individual self-awareness, including creative self-awareness and creative individuality, without which Tesla would never have become an inventor. Are mathematics and physics cosmic phenomena, or are they social phenomena created by humanity in its historical development – without which Tesla’s creativity would have been impossible? Was the invention of direct current a prerequisite for the creation of alternating current? The same applies to other discoveries embedded in Tesla’s inventions. Indeed, Tesla did not “receive” his ideas from the universe; he created them based on the creative heritage of humanity. In this way, he contributed to the creation of a humane universe.

Nikola Tesla was obsessed with “music of the spheres.” Can the structure of the universe itself enable man to become a poetic being? In order to enjoy music, man had to develop an artistic sense and thereby the ability to distinguish tones from sounds. “Cosmic music” is a dimension that a person with a developed musical sense attributes to mechanical cosmic sounds. They remind him of tones. Man acquired the ability to sing during his historical development. Early humans were not able to speak or sing. They emitted cries when they felt danger and mumbled. Singing involves the development of vocal cords, which is connected to the development of interpersonal relationships and man’s emotional and creative being. Initially, man imitated the songs of birds. Over time, he began to create primitive forms of singing with a limited tonality…

Tesla advocates a cosmological pantheism that has an energetic character and establishes a mystical relationship with light, which is a kind of „God’s spirit” and as such a source of energy that flows in man. Man is, in fact, only one of the forms in which energy appears and as such he is immortal. Light creates him and in light he experiences eternal existence. Man is abolished as a natural, social and historical being and reduced to a sort of battery whose energy potential is the source of his creative work and enthusiasm. Mental exercises are to ensure his mental strength, which means to prevent dissipation of energy and focus it on the development of the senses and mental abilities. Woman is undesirable because she takes mental and physical energy away from man. Development of the physical senses takes place by crippling the erotic being of man and his sense of humanness. The relation of man to the world does not have a social and libertarian, but a meditative nature. Since he does not conceive man as a libertarian being, Tesla is unable to grasp the nature of the Promethean fire, which means the libertarian enlightenment. His vision of the future is not based on a libertarian mind, but on a cosmological mysticism that has a technocratic nature.

Tesla does not perceive the world as a concrete historical phenomenon, and accordingly, he does not see man as a concrete social and historical being. According to him, man creates nothing and receives everything from some “cosmic core.” Tesla is not speaking here as a scientist but rather as a religious fanatic. His views are not based on scientific facts and rationally grounded conclusions but on esoteric speculations. By succumbing to the influence of Eastern “sages,” Tesla lost his historical self-awareness as a member of the European cultural heritage and got stuck in the swamp of Eastern mysticism. He was unable to follow the emancipatory path of the Enlightenment, the French Revolution and German classical philosophy, and got lost in the maze of esoteric verbiage.

Tesla had limited knowledge in the fields of philosophy and social sciences. He lacked concepts essential for understanding the historical development of society and the nature of man as a sovereign cosmic being. Tesla attempted to fill this void with Far Eastern religions that represent a confrontation with the emancipatory legacy of civil society and Christianity. Simultaneously, Tesla was a victim of solitary despair. His unhealthy mental states directly influenced his relationship with the world and the cosmos. He was obsessed with cosmic forces, subconscious compulsive actions, spirits, extraterrestrials, fears… His attitude towards cosmic processes has an escapist and compensatory character. The poetic nature of Tesla’s cosmological mysticism suggests that Tesla the man surpassed Tesla the scientist. Tesla’s final letter to his mother indicates that he was a tragic human being, and as such a unique and unrepeatable cosmic being.

The key to understanding Tesla’s cosmology is not found in science but in his conception of humanity. Tesla’s cosmology is based on a condescending attitude towards people. For Tesla, man is not an emancipated social being and, as such, a constitutive subject of society as a political community. It is no coincidence that Tesla was obsessed with Eastern religions, which represent the ideology of a society in which there is no man as a sovereign historical being and citizen. Tesla abolished humanity as the protagonist of social change. He consistently emphasized that humanity is incapable of solving the problems it faces, giving himself a messianic dimension based on this belief. Tesla was convinced that, due to his physical and mental characteristics, he stood above other people. He believed he possessed special qualities not inherited from his parents but acquired from the cosmos. He saw himself as a cosmic superhuman whose task was to bring order to earthly chaos through cosmic laws and thus determine the fate of humanity.

According to Tesla, cosmic processes directly condition human behavior and thereby events on Earth as well. Cosmic laws take on a divine character, determining the nature of man and his destiny. It is not coincidental that Tesla uncritically accepted the Eastern idea of “fate” (karma). This idea aligns with a cosmos where man is not a sovereign personality and does not see himself as capable of creating a humane world. Tesla’s cosmology is a reckoning with the emancipatory legacy of civil society and of the libertarian and cultural legacy of national cultures. Instead of earthly realism, Tesla offers cosmic mysticism. He makes no distinction between mechanical and historical time and, through mechanicistic materialism, abolishes historical materialism. Tesla’s cosmology is based on technocratic mindlessness. It eliminates the rational relationship between man and the world, depriving man of the ability to create an idea of the future as a rational alternative to capitalism, where destructive mindlessness prevails.

By negating history and reducing man to a non-historical being, Tesla reduced the world to an abstract cosmic space. There is no mention of the prevailing capitalist order, or of class society and the exploitation of working classes, of racism and sexism, of colonialism and the extermination of entire peoples… Blinded by cosmic mysticism, the “genius scientist” Nikola Tesla was unable to grasp what is evident to anyone with common sense. The world is not governed by cosmic laws, but by the laws of capitalism: “Money doesn’t stink!”, “Time is money!”, “Destroy the competition!”, “Man is a wolf to another man!”… These directly condition social life, the dominant value horizon, and man’s consciousness.

Tesla projected into the cosmic space everything that he was lacking in his everyday life as a man. He departed from the earthly world and flew into a virtual cosmic realm that was a product of his imagination. Tesla experiences cosmic phenomena as if they were living beings and has an emotional relationship with them. The cosmos is a projection of Tesla’s tragic life and solitary suffering. What makes Tesla’s vision of the universe unique is that it incorporates his scientific knowledge and creative mind. For Tesla, the relationships between the numbers 3, 6, and 9 represent the “key to the universe.” Such intellectual play, which has a psychological foundation and a mystifying character, becomes an obsession for scientists who strive to reach the “essence of the universe” through formal logic and numbers.

Tesla became a victim of his subconsciousness and a creative mind devoid of the emancipatory heritage of modern society and the libertarian heritage of humanity. He deprived the real world of its worldly essence, reducing it to cosmic abstraction, and declared the virtual cosmic realm, a product of his imagination, as reality. In this realm, Tesla found solutions to earthly problems that, in his belief, humanity could not solve. The most detrimental aspect of Tesla’s cosmology is that it deprives man of those qualities that enable him to break free from capitalist barbarism and prevent the destruction of life on Earth. It never occurred to Tesla to call upon the oppressed to resist the tyranny of the powerful. He was not affiliated with those who fought for freedom but with those who sought to dominate the world. His thought did not stem from the libertarian tradition of humanity but from the ideology of the ruling class.

Holding to the myth of the omnipotence of science and technology, Tesla believed that just as he could “play” with lightning and thunder, he could also play with people and the fate of humanity. Tesla considered himself a mediator between Earth and the universe, possessing such physical and mental abilities that, through scientific laws, he could influence cosmic processes and turn them into a means for determining the future of the world. He saw himself as an all-powerful cosmic being, the embodiment of the ruling power of pagan gods, capable of establishing order on Earth. The extent to which Tesla believed in the omnipotence of science is evident in his claim that science would provide people with the ability to “talk” with the souls of the deceased, thus bridging the gap between life and death.

Tesla’s understanding of morality points to the absurdity of his cosmology. According to Tesla, morality is not a specific social phenomenon unique to man; instead, it is a cosmic given. In simple terms, the cosmos is moral, while man, as an earthly being, is immoral. For Tesla, evil is a consequence of disharmony in the pulsation of matter. Man can become moral through the harmonious pulsation of matter, bringing order to earthly life and thereby giving it a moral dimension. Tesla fails to comprehend that morality is a product of the historical development of society and that there is no morality without man’s awareness of what is good and what is evil, without man’s free will enabling him to choose between good and evil, and without his awareness of the potential consequences of his choices and the responsibility for his actions.

Tesla’s theory of war similarly reflects the mechanicistic nature of his thinking. For Tesla, war is not a concrete social phenomenon but a natural occurrence conditioned by cosmic forces and possessing an energetic character. One must be truly foolish to explain the Austro-Hungarian attack on Serbia in 1914 by pulsation of cosmic energy waves. Or the Nazi Germany’s attacks on Poland and the Soviet Union. What about the monstrous crimes committed by the Ustasha in Jasenovac and the Germans in Auschwitz? What about the extermination of entire peoples by European colonizers? What about slavery and forcing children to work to death in factories, mines, and fields – which Tesla witnessed? Are these occurrences caused by pulsation of matter? Guided by the technocratic mind of a specialty-idiot, Tesla was unable to distinguish between wars of conquest and wars of defense and liberation. Tesla’s understanding of war points to the detrimental nature of the way of thinking that deprives people of their libertarian dignity and historical self-awareness.

Through his cosmology, Tesla obscured the true nature of capitalism and absolved capitalists of responsibility for wars and other crimes. Is it possible that Tesla hadn’t heard the maxim that “War is the best business!”? Is it conceivable that the “genius scientist” Nikola Tesla was unable to recognize that the speed of capital turnover is the power that conditions the speed of the passage of time in capitalism? Is it possible that Tesla, living in America where every segment of life serves to gain profit, hadn’t heard the maxim “Time is money!”? Tesla had a mode of thinking characteristic of scientific specialty-idiots. He claimed to be able to register cosmic phenomena that others couldn’t, yet he was unable to register social phenomena that are evident to “ordinary” people.

By adhering to the myth of the omnipotence of science, assigning himself the dimension of the master of the universe, and embracing Eastern mysticism, Tesla built his cosmology, which represents one of the most primitive and potentially detrimental theories to emerge in the modern era. How is it possible that Tesla didn’t hesitate to communicate blatant nonsense? Firstly, Tesla made first-rate scientific discoveries, elevating him to the status of a “genius.” In the light of his inventions, every thought he expressed became “ingenious.” Additionally, Tesla was surrounded by scientific specialty-idiots and flatterers who, following the principle of “the emperor’s new clothes,” praised the “ingenious” Tesla, avoiding questioning his absurd claims. The flatterers fed Tesla’s vanity. He was willing to speak on any topic without fear of being challenged. It was a double-edged sword. Tesla became so self-assured that he lost caution and responsibility for his spoken words. The flatterers led him onto thin ice. Tesla became a victim of the myth of the “genius scientist,” a myth in which he actively participated in creating.

Tesla’s cosmology should be understood in light of the prevailing tendency of world development. This is what gives it concrete social and historical meaning. Considering the historical development of society, the transformation of natural forces into a source of energy through science and technology was a groundbreaking achievement that opened immense possibilities for social development. Unfortunately, capitalism has turned the humanistic and life-creating potentials of science and technology into totalitarian destructive power. Tesla’s inventions suffered the same fate. They became the driving force of capitalist development and, as such, a means to destroy life on Earth. The “genius scientist” Nikola Tesla became an icon of capitalism. His scientific discoveries are a boundless inspiration for the ruling capitalist groups that produce increasingly destructive technical means capable of annihilating life on Earth. Simultaneously, Tesla’s cosmology serves as a first-rate ideological tool to annihilate the libertarian self-awareness of people and their critical-visionary mind. In Tesla’s universe, man has no right to freedom.

Taking into account the increasingly dramatic deterioration of the world, Tesla’s dealing with man as a libertarian and visionary being has a detrimental nature. By abolishing man as a libertarian and visionary being and giving science a mythological character, Tesla deprived man of the ability to resist the destructive capitalist frenzy. His way of thinking creates existential defeatism and leaves humanity to the capitalist monsters that have turned science and technology into a means to destroy life on Earth. Without a libertarian struggle, scientific and technical inventions inevitably become tools of capitalism for the destruction of man and the world. Only in the hands of a libertarian humanity can Tesla’s inventions become a means of humanizing the world and enriching nature.

Author: Ljubodrag Simonovic

Translated from Serbian by Igor Barjaktarevic

Translation supervision: Vanja Zakanji

Noviji tekstovi

Poslednji Komentari

Arhiva

Kategorije

Meta Linkovi

Pratite Ducijev rad i na fejsbuku